There really are no journalism platforms yet. Most journalism is distributed on social media platforms, but the work is seldom done or distributed as a platform.

Nevertheless, this text anticipates such development and investigates how journalism products can differentiate as platforms.

In other words, I’m not concerned in this text…

Blogiteksti on litteroitu puheenvuoroni Hiipivä teknologia, muuttuva journalismi -webinaarista 7.9.2020

Kun Kambrikauden räjähdykseksi kutsuttu valtava evoluutiohyppy tapahtui 500 miljoonaa vuotta sitten, elonkirjo eli monipuolistui nopeasti. Syntyi ensimmäistä kertaa kovia kuoria, piikkejä ja silmiä ja muita tällaisia merkittäviä muutoksia. …

This essay tries to grasp what is the essence of a journalistic goods and what features of it are historically specific.

After reading this text, the reader is able to grasp what is the benefit of looking at the goods produced in journalism; what are their features and what have…

Teksti on alunperin julkaistu Helsingin Sanomien pääkirjoitussivun vieraskynä-kirjoituksena.

Uudenlainen kirjanpito voisi lisätä kestävää materiaalista kulutusta ja muitakin arvokkaita asioita, kuten ihmisten välistä luottamusta ja kansanterveyttä.

MONET yhteiskuntaa muuttavat innovaatiot ovat jääneet vajaakäytölle, kunnes jokin kriisi on mahdollistanut instituutioiden muuttamisen.

Kun auto keksittiin, moottoriteitä ei ollut vielä rakennettu ja autoilla ajettiin…

Deconstructing business patterns in journalism

There is this quote somewhere in the “One hundred years of solitude” by Gabriel García Márquez that doesn’t really make sense taken out of context:

“A person doesn’t die when he should but when he can.”

However, if one doesn’t concern oneself with people but concepts such as journalism, the…

Peter Thiel, somewhere, mentioned that he asks this extraordinarily difficult job interview question: Tell me something that is true that everyone else but you disagrees on. The weirdest answer I have for this question might be:

“journalism would serve the society better if journalists didn’t operate around regular publication schedules…

Otsikkoni “Ennakointijärjestelmä kriisissä” on tarkoituksella monimerkityksellinen. Tässä tekstissä käsittelen kolmea teemaa:

  1. Miten Suomen ennakointijärjestelmä on pärjännyt nyt käynnissä olevan kriisin näkökulmasta?
  2. Onko ennakointijärjestelmä kriisissä?
  3. Miten ennakointijärjestelmän pitäisi toimia?
Kansallisen ennakoinnin erilaiset toimijat “Kansallinen ennakointi Suomessa 2020”-raportin perusteella

Suomen ennakointijärjestelmä on laaja (kuva ohessa) ja kehuttu. Sen keskeiset osat ovat tulevaisuusselonteko, tulevaisuusvaliokunta, ministeriöiden tulevaisuuskatsaukset, ennakointiluotsi ja maakuntien ja kuntien ennakointityö…

Johannes Koponen

Researching journalism platforms. Foresight and business model specialist.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store